Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

Tư vấn Chiến lược
thương hiệu

Phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn, phù hợp mô hình kinh doanh để kiến tạo nền tảng vững chắc và tăng trưởng bứt phá.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp xác định bối cảnh cạnh tranh, khác biệt với đối thủ, hiểu khách hàng, xây dựng định vị thương hiệu, xây dựng kiến trúc thương hiệu chuẩn mực để tạo nền tảng cho sức mạnh cạnh tranh.

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Nghiên cứu thị trường

Sao Kim thực hiện các nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu định tính nhằm xác định bối cảnh cạnh tranh, điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu, cơ hội và xu hướng trên thị trường, tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đánh giá thương hiệu

Thực hiện đánh giá sức khỏe thương hiệu, vị thế so với đối thủ cạnh tranh, mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị thông qua các công cụ nghiên cứu. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu bài bản và định hướng cho công tác quản trị thương hiệu trong tương lai.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Định vị thương hiệu

Xây dựng hình ảnh thương hiệu khác biệt trong tâm trí của khách hàng bằng các công cụ hàng đầu. Cho dù là phát triển thương hiệu mới hay tái định vị thương hiệu, chiến lược thương hiệu áp dụng tâm lý khách hàng mục tiêu, khoa học phân tích nhằm xây dựng định vị thương hiệu độc đáo và có tính thuyết phục cao.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Kiến trúc thương hiệu

Bao gồm xây dựng mối tương quan giữa thương hiệu nhánh và thương hiệu mẹ, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, xây dựng cơ chế quản trị trong mở rộng thương hiệu và sản phẩm. Sao Kim tư vấn xây dựng mô hình thương hiệu hoạt động hiệu quả, tối ưu hình ảnh thương hiệu, nguồn lực và các hoạt động truyền thông Marketing, hạn chế tối đa chi phí.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đặt tên thương hiệu

Sáng tạo tên thương hiệu với các tiêu chí độc đáo, dễ nhớ, phù hợp với sản phẩm, và có khả năng gợi cảm xúc đối với khách hàng. Chúng tôi tiếp cận công việc đặt tên thương hiệu một cách khoa học và bài bản, bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng, sáng tạo tên, kiểm tra ngôn ngữ và nhãn hiệu nhằm tránh trùng lặp.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Nhận diện thương hiệu

Bao gồm toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…). Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, nhất quán, tạo ấn tượng chuyên nghiệp trong tâm trí khách hàng.

Sao Kim sẽ làm gì cho doanh nghiệp?

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tăng trưởng bền vững

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần và gia tăng doanh số sản phẩm bán ra

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tạo sự ủng hộ

Khách hàng tin tưởng thương hiệu và ca ngợi sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Thân thiết với khách hàng

Hiểu được những điều khách hàng muốn - bởi họ quan tâm tới thương hiệu của bạn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đo lường giá trị kinh tế

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền vững trên giá trị trọn đời của khách hàng

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đồng nhất chiến lược

Đồng bộ hóa chiến lược thương hiệu với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Hiệu quả lâu dài

Xây dựng chiến lược có thể tái áp dụng cho thương hiệu của bạn trong dài hạn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Lợi ích dịch vụ tư vấn thương hiệu của Sao Kim

Tạo ra sự khác biệt

Thông qua xây dựng giá trị cốt lõi của thương hiệu tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. 

Tăng độ nhận biết thương hiệu

Chiến lược thương hiệu tạo sự nhất quán về tính cách thương hiệu ở biểu tượng, slogan, màu sắc, nhận diện thương hiệu. Nhờ đó, khách hàng dễ dàng nhận ra và hình thành nhận thức về thương hiệu.

Tăng độ trung thành của khách hàng

Chiến lược thương hiệu xây dựng những liên tưởng tích cực về thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa sản phẩm hơn.

Mở rộng thương hiệu thành công

 Một chiến lược thương hiệu rõ ràng đem lại cơ hội ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng sang ngành hàng mới thành công do khách hàng đã có độ tin cậy nhất định với thương hiệu.

Tăng giá trị thương hiệu

Doanh nghiệp có thể làm tăng giá trị thương hiệu của mình vượt xa giá trị thực tế của sản phẩm nhờ vào giá trị vô hình của thương hiệu được tích lũy qua thời gian thông qua chiến lược quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp.

Các gói dịch vụ tư vấn thương hiệu

STARTER

Dành cho doanh nghiệp mới

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

PRO

Dành cho doanh nghiệp đã phát triển ổn định

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

ENTERPRISE

Dành cho Tổng công ty, tập đoàn đa lĩnh vực.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Chi tiết gói dịch vụ tư vấn
thương hiệu của Sao Kim

Nội dung công việcSTARTERPROENTERPRISE
Nhân sự thực hiệnChuyên gia tư vấnChuyên gia tư vấnChuyên gia trưởng
Số lần phản hồi, hiệu chỉnh010305
Thời gian thực hiện102545
Điều khoản thanh toán10050-5030-40-30
Nghiên cứu tại bànTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phỏng vấn ban lãnh đạoTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu khách hàng (định tính)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu thị trường (định lượng)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phân tích cạnh tranhTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Chiến lược khác biệt hóaTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tuyên ngôn khác biệt hóa Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Định vị thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Hình mẫu thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tính cách thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Giá trị cốt lõiTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Đặc tính thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nền tảng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Câu chuyện thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Slogan/taglineTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Bản Creative briefTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Gợi ý thiết kế thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Kiến trúc thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chuẩn đặt tên thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tiêu chuẩn mở rộng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chế quản trị thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Showcase dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Viết bài PR dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Ghi chú: 

Thời gian làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi, chỉnh sửa.

[1] Điều khoản thanh toán: 

Đối với gói Starter, việc thanh toán được thực hiện 100% ngay sau khi ký hợp đồng. Các gói Pro và Enterprise việc thanh toán được thực hiện 50% trước khi ký hợp đồng và 50% sau khi khách hàng xác nhận hoàn thành công việc.

Showcase dự án: là phần trình bày quá trình thực hiện dự án, mục tiêu, thách thức, kết quả được giới thiệu trên website, fanpage của Sao Kim giúp quảng bá dự án tốt nhất. 

[2] Showcase dự án: được thực trên các website chuyên ngành như brandsvietnam, vietnamadvertising …

Cam kết dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu​

Cam kết tiến độ

Sao Kim cam kết hoàn thành công việc theo đúng tiến độ và bàn giao kết quả theo đúng thời hạn.

Cam kết chất lượng

Chiến lược thương hiệu được xây dựng từ các dữ liệu đáng tin cậy, khách quan.

Chiến lược xây dựng thương hiệu

Là kết quả nghiên cứu từ thực tiễn thị trường và thực trạng doanh nghiệp. Bản chiến lược là cơ sở để xây dựng thương hiệu đúng hướng, đúng mục tiêu phát triển thương hiệu về dài hạn.

Tư vấn và chăm sóc

Mọi khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong xây dựng thương hiệu sẽ được Sao Kim giải đáp. Sao Kim sẽ tư vấn để bạn triển khai thực thi chiến lược thương hiệu hiệu quả trong thực tiễn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tư vấn chuyên sâu
chiến lược hiệu quả lâu dài

Dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu của Sao Kim sẽ mang tới cái nhìn tổng thể, chuyên sâu nhất về tình hình thương hiệu của doanh nghiệp thời điểm hiện tại và định hướng phát triển thương hiệu trong tương lai để lại kết quả cao nhất.

Quy trình Tư vấn chiến lược thương hiệu tại Sao Kim​

1

Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu

Sao Kim sẽ cùng ngồi lại và phỏng vấn Ban Lãnh Đạo doanh nghiệp. Đồng thời, Nghiên cứu thị trường (định lượng), Nghiên cứu khách hàng (định tính), Phân tích đối thủ cạnh tranh, Đánh giá phân khúc khách hàng mục tiêu. 

2

Đề xuất chiến lược thương hiệu

Trong giai đoạn này, Sao Kim sử dụng các kết quả của giai đoạn nghiên cứu, để đề xuất chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp dựa trên các mô hình thương hiệu nổi tiếng thế giới như Brand Central Core, PRISM Brand Identity, Golden Circle.

3

Xây dựng chiến lược khác biệt hóa

Sau khi hiểu về đối thủ, khách hàng và doanh nghiệp, Sao Kim xây dựng chiến lược khác biệt hoá dựa trên những thông tin đã có.

Xác định POP (Points of Parity) POD (Points of Difference) nhằm xác định các điểm giống và khác giữa doanh nghiệp và các đối thủ từ đó xây dựng tuyên ngôn khác biệt hoá cho doanh nghiệp. 

4

Định vị thương hiệu, Xây dựng hình mẫu và tính cách thương hiệu

Sao Kim xây dựng định vị thương hiệu nhằm xây dựng khác biệt trong tâm trí của khách hàng bằng các công cụ hàng đầu. 

Nhân cách hóa thương hiệu thành một con người, thể hiện chính mình, cách hành xử và giao tiếp với nhân viên, đối tác, khách hàng… nhằm xây dựng mối liên hệ cảm xúc giữa thương hiệu và khách hàng.

5

Xây dựng kiến trúc & Quy chế thương hiệu

Sao Kim xây dựng kiến trúc thương hiệu bao gồm xây dựng mối tương quan giữa thương hiệu nhánh và thương hiệu mẹ, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, dễ dàng cho hoạt động mở rộng thương hiệu và sản phẩm sau này. 

Tiếp theo Sao Kim tiến hành nghiên cứu mô hình, quy chế của các thương hiệu lớn quốc tế và trong nước để biên soạn quy chế thương hiệu cho doanh nghiệp. 

icon-scrolldown.svg

Khách hàng nói về Sao Kim

Kết nối ngay với Sao Kim

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding


    Kết nối ngay với Sao Kim

    Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.


      0964 699 499