Xây dựng quy chế thương hiệu

Quy chế thương hiệu là toàn bộ những hoạt động xây dựng và quản lý thương hiệu. Với kinh nghiệm lâu năm thực hiện tư vấn cho hơn 3000 khách hàng, Sao Kim sẽ đem đến cho doanh nghiệp những giải pháp tối ưu về các chính sách phát triển và bảo hộ thương hiệu trên phạm vi quốc gia và trên thị trường quốc tế – tại những thị trường trọng điểm mà doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh.  Các tư vấn dựa trên quy định liên quan của pháp luật và các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như:   

  • Điều lệ của doanh nghiệp
  • Quy chế tổ chức quản lý thương hiệu
  • Cảm nang quản lý thương hiệu

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn chiến lược của Sao Kim, mời bạn liên hệ với chuyên gia thương hiệu của Sao Kim qua form tư vấn dưới đây.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề dịch vụ:

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Điền câu trả lời đúng:

Rate this post

Số lần xem: 1,923 views