THE TAM GIAO COFFEE 971

Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

Tổng quan dự án

Định vị là một thương hiệu quán cà phê cao cấp sánh ngang với các thương hiệu như Highland Coffe, The Coffee Bean,..., chủ thương hiệu quán cà phê cần một tên thương hiệu đẳng cấp và sang trọng.

Giải pháp

The Tâm Giao Coffee là phương án sáng tạo tên thương hiệu được chủ doanh nghiệp lựa chọn. Không chỉ khẳng định sự độc nhất với chữ "The", tên thương hiệu đảm bảo yếu tố dễ đọc, dễ nhớ và có khả năng bảo hộ bản quyền.

Sự thống nhất bước đầu đã giúp chủ thương hiệu dễ dàng trong việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên sâu với mẫu thiết kế logo sang trọng, cùng toàn bộ ứng dụng nhận diện thương hiệu trên các hạng mục cho quán cà phê.

 

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

THE TAM GIAO COFFEE - Đặt tên và thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho quán cà phê The Tâm Giao Coffee

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?