YẾN ĐẠI DƯƠNG

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty Yến Đại Dương.

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

YẾN ĐẠI DƯƠNG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH SX TM DV Yến Đại Dương

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí