Join Us

Business Development

Hà Nội

Vị trí phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm cho việc thiết kế các gói sản phẩm/ dịch vụ, xây dựng quy trình triển khai, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu, chủ media …

 
GỬI HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Vị trí ứng tuyển *

Chọn nơi làm việc *

Upload CV:
Bạn cần gửi CV hoặc link Portfolio *


(Tối đa 10MB. Hỗ trợ các file: doc/docx, pdf, zip/rar)

Hoặc gửi link Portfolio:

 

Vị trí tuyển dụng khác