Nghiên cứu thị trường

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu hiện trạng
 • Nghiên cứu thực địa

Sử dụng công cụ 4C

Category

Thị trường
Phân khúc
Đặc thù
Xu hướng

Company

Thị trường
Phân khúc
Đặc thù
Xu hướng

Competitor

Thị trường
Phân khúc
Đặc thù
Xu hướng

Customer

Nhân khẩu học
Tâm lý
Hành vi

CATEGORY - Ngành hàng

 • Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà thương hiệu tham gia hoạt động
 • Những đặc thù của ngành
 • Xu hướng phát triển của ngành
 • Tác động của ngành đối với thương hiệu
 • Những chuẩn bị của thương hiệu để sẵn sàng đối phó với những thay đổi trong ngành

COMPANY - Công ty

 • Mô hình kinh doanh của công ty
 • Chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, phân phối và truyền thông
 • Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức
 • Định hướng phát triển của thương hiệu
 • Định vị hiện tại của thương hiệu, mức độ nhận biết, yêu thích, và trung thành của thương hiệu
 • Hoạt động Marketing và truyền thông trong quá khứ

COMPETITOR - Đối thủ

 • Xác định đối thủ, bao gồm đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp
 • Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ
 • Định vị thương hiệu hiện tại của đối thủ
 • Hoạt động truyền thông thương hiệu của đối thủ

CUSTOMER - Khách hàng

 • Nhân khẩu học: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nơi sinh sống, thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thông tin hộ gia đình…
 • Tâm lý: Sở thích, niềm tin, mối quan tâm và lo lắng, nỗi sợ, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng
 • Hành vi: Lịch sử mua hàng, hành trình mua hàng, thói quan sử dụng sản phẩm, thói quen sử dụng truyền thông

Super Market Tour

 • Nghiên cứu trưng bày sản phẩm
 • Nghiên cứu cạnh tranh ngành hàng
 • Nghiên cứu kiểu cách đóng gói
 • Quan sát hành vi mua hàng
 • Phỏng vấn khách hàng

Nghiên cứu xu hướng đóng gói

Emergent
Trends
Handmade GourmetRefreshing GoodnessRefreshing Goodness
 
Visual
Expression
 • Thanks to our new branding efforts
 • Brand saw a 148%
 • Purchase intent, nationwide
 • adoption into Kroger branded grocery stores and a 2x increase in sales in the first 3 months.
 • The future tastes good.
 • Thanks to our new branding efforts
 • Brand saw a 148%
 • Purchase intent, nationwide
 • adoption into Kroger branded grocery stores and a 2x increase in sales in the first 3 months.
 • The future tastes good.
 • Thanks to our new branding efforts
 • Brand saw a 148%
 • Purchase intent, nationwide
 • adoption into Kroger branded grocery stores and a 2x increase in sales in the first 3 months.
 • The future tastes good.

Khách hàng nói về Sao Kim

Sẳn sàng chiếm lĩnh thị trường bằng chiến lược bao bì hoàn hảo

Chúng tôi nóng lòng mang đến cho bạn những tác phẩm thiết kế chất lượng cao không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn trông tuyệt vời mà còn nổi bật.