5 lợi ích của logo chuyên nghiệp

Branding

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ấn tượng của chúng ta về người khác được hình thành thông qua trong vài giây đầu tiên gặp mặt. Và những ấn tượng đầu tiên ấy là về việc trông chúng ta hiện diện như thế nào. Điều đó cũng áp dụng với ấn tượng đầu tiên […]