EnglishVietnamese
Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

Tư vấn Chiến lược
thương hiệu

Phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn, phù hợp mô hình kinh doanh để kiến tạo nền tảng vững chắc và tăng trưởng bứt phá.

Dịch vụ Tư vấn chiến lược thương hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu là gì?

Tư vấn chiến lược thương hiệu là giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng bản chiến lược thương hiệu đúng đắn, cụ thể hóa, kiến tạo nền tảng thương hiệu cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh. Từ đó định hướng cho hoạt động xây dựng thương hiệu thành công

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Nghiên cứu thị trường

Sao Kim thực hiện các nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu định tính nhằm xác định bối cảnh cạnh tranh, điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu, cơ hội và xu hướng trên thị trường, tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đánh giá thương hiệu

Thực hiện đánh giá sức khỏe thương hiệu, vị thế so với đối thủ cạnh tranh, mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị thông qua các công cụ nghiên cứu. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu bài bản và định hướng cho công tác quản trị thương hiệu trong tương lai.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Định vị thương hiệu

Xác định vị trí thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Xây dựng bản định vị thương hiệu, cụ thể hóa thông qua các công cụ, hướng dẫn định vị chi tiết nhằm đạt được thành công trong hoạt động định vị.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Kiến trúc thương hiệu

Tư vấn xây dựng kiến trúc thương hiệu phù hợp, quy định, hướng dẫn quản lý các thương hiệu mà doanh nghiệp đang sở hữu hoặc sẽ phát triển trong tương lai.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đặt tên thương hiệu

Sáng tạo tên thương hiệu đáp ứng chiến lược thương hiệu tổng thể. Sao Kim tiếp cận công việc đặt tên thương hiệu một cách khoa học và bài bản, bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng, sáng tạo, kiểm tra ngôn ngữ và nhãn hiệu nhằm tránh trùng lặp.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Nhận diện thương hiệu

Từ bản chiến lược thương hiệu, Sao Kim hiện thực hóa thành các yếu tố hữu hình (bao gồm logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…). Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, nhất quán, tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng.

Sao Kim sẽ giúp gì cho doanh nghiệp?

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tăng trưởng bền vững

Giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững nhờ chiến lược đúng đắn từ đầu

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tạo sự ủng hộ

Giúp khách hàng tin tưởng thương hiệu và ca ngợi sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Gắn kết với khách hàng

Xây dựng, củng cố sự gắn kết tự nhiên với khách hàng mục tiêu

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tăng giá trị thương hiệu

Giúp thương hiệu có giá trị cao hơn, sở hữu vị thế cao hơn trong ngành

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Đồng nhất chiến lược

Đồng bộ hóa chiến lược thương hiệu với chiến lược kinh doanh

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Hiệu quả lâu dài

Chiến lược mang hiệu quả lâu dài, kim chỉ nam cho hoạt động xây dựng thương hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Vai trò của chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu được đề ra như kim chi chỉ nam cho mọi hoạt động để đạt được mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp rõ ràng lộ trình vươn tới vị thế mong muốn trên thị trường
 • Tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh
 • Xây dựng nhận thức thương hiệu rõ ràng trong tâm trí khách hàng
 • Cho phép việc dễ dàng quản lý hoạt động mở rộng, mua bán, sáp nhập thương hiệu
 • Tận dụng được sức mạnh tổng hợp của các yếu tố để tăng giá trị thương hiệu
 • Tăng hiệu suất của các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp

12 Yếu tố quan trọng của chiến lược thương hiệu

 1. Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi
 2. Điểm khác biệt
 3. Định vị thương hiệu (Brand Positioning)
 4. Hình mẫu thương hiệu
 5. Tính cách thương hiệu (Brand Personality)
 6. Tên thương hiệu (Brand name)
 7. Logo
 8. Tagline/ Slogan
 9. Brand Story (Câu chuyện thương hiệu)
 10. Color Palette
 11. Iconology
 12. Photography
Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Giai đoạn phát triển chiến lược thương hiệu

3 Giai đoạn phát triển chiến lược thương hiệu toàn diện

Giai đoạn #1: Kế hoạch

Đây là giai đoạn nghiên cứu, lên kế hoạch để đảm bảo rằng doanh nghiệp có một vị trí vững chắc trên thị trường và nguồn gốc cho các hoạt động tiếp theo.

Giai đoạn #2: Xây dựng

Xây dựng nền tảng thương hiệu (bao gồm logo, bộ nhận diện thương hiệu, website, mạng xã hội và các hình ảnh trực quan khác)

Giai đoạn #3: Thực thi

Sử dụng kết hợp các tài nguyên đã xây dựng để triển khai các chiến dịch tiếp thị, thực thi chiến lược thương hiệu. Giai đoạn này diễn ra liên tục, không dừng lại

* Dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu của Sao Kim bao gồm Giai đoạn 1, 2 và một phần Giai đoạn 3 (Triển khai trực tiếp các chiến dịch tiếp thị thương hiệu là phần tùy chọn mở rộng)

Các gói dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu

STARTER

Dành cho doanh nghiệp mới

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

PRO

Dành cho doanh nghiệp đã phát triển ổn định

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

ENTERPRISE

Dành cho Tổng công ty, tập đoàn đa lĩnh vực.

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Chi tiết gói dịch vụ tư vấn
thương hiệu của Sao Kim

Nội dung công việcSTARTERPROENTERPRISE
Nhân sự thực hiệnChuyên gia tư vấnChuyên gia tư vấnChuyên gia trưởng
Số lần phản hồi, hiệu chỉnh010305
Thời gian thực hiện102545
Điều khoản thanh toán10050-5030-40-30
Nghiên cứu tại bànTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phỏng vấn ban lãnh đạoTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu khách hàng (định tính)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu thị trường (định lượng)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phân tích cạnh tranhTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Chiến lược khác biệt hóaTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tuyên ngôn khác biệt hóa Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Định vị thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Hình mẫu thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tính cách thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Giá trị cốt lõiTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Đặc tính thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nền tảng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Câu chuyện thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Slogan/taglineTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Bản Creative briefTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Gợi ý thiết kế thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Kiến trúc thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chuẩn đặt tên thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tiêu chuẩn mở rộng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chế quản trị thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Showcase dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Viết bài PR dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Ghi chú: 

Thời gian làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi, chỉnh sửa.

[1] Điều khoản thanh toán: 

 • Đối với gói Starter, việc thanh toán được thực hiện 100% ngay sau khi ký hợp đồng. Các gói Pro và Enterprise việc thanh toán được thực hiện 50% trước khi ký hợp đồng và 50% sau khi khách hàng xác nhận hoàn thành công việc.
 • Showcase dự án: Là phần trình bày quá trình thực hiện dự án, mục tiêu, thách thức, kết quả được giới thiệu trên website, fanpage của Sao Kim giúp quảng bá dự án tốt nhất. 

[2] Bài PR dự án: Được thực trên các website chuyên ngành và website của Sao Kim

Cam kết dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu​

Cam kết tiến độ

Sao Kim cam kết hoàn thành công việc theo đúng tiến độ và bàn giao kết quả theo đúng thời hạn.

Cam kết chất lượng

Chiến lược thương hiệu được xây dựng từ các dữ liệu đáng tin cậy, khách quan.

Cam kết mục tiêu

Xây dựng chiến lược thương hiệu thỏa mãn mục tiêu doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Cam kết hỗ trợ

Mọi khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình ứng dụng xây dựng thương hiệu thực tế sẽ được Sao Kim tư vấn, hỗ trợ đầy đủ

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tư vấn chuyên sâu
chiến lược hiệu quả lâu dài

Sao Kim mang tới cho doanh nghiệp giải pháp kiến tạo nền tảng vững chắc, định hướng rõ ràng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Quy trình Tư vấn chiến lược thương hiệu tại Sao Kim​

1

Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu

Sao Kim sẽ cùng ngồi lại và phỏng vấn Ban Lãnh Đạo doanh nghiệp. Đồng thời, Nghiên cứu thị trường (định lượng), Nghiên cứu khách hàng (định tính), Phân tích đối thủ cạnh tranh, Đánh giá phân khúc khách hàng mục tiêu. 

2

Đề xuất chiến lược thương hiệu

Trong giai đoạn này, Sao Kim sử dụng các kết quả của giai đoạn nghiên cứu, để đề xuất chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp dựa trên các mô hình thương hiệu nổi tiếng thế giới như Brand Central Core, PRISM Brand Identity, Golden Circle.

3

Xây dựng chiến lược khác biệt hóa

Sau khi hiểu về đối thủ, khách hàng và doanh nghiệp, Sao Kim xây dựng chiến lược khác biệt hoá dựa trên những thông tin đã có.

Xác định POP (Points of Parity) POD (Points of Difference) nhằm xác định các điểm giống và khác giữa doanh nghiệp và các đối thủ từ đó xây dựng tuyên ngôn khác biệt hoá cho doanh nghiệp. 

4

Định vị thương hiệu, Xây dựng hình mẫu và tính cách thương hiệu

Sao Kim xây dựng định vị thương hiệu nhằm xây dựng khác biệt trong tâm trí của khách hàng bằng các công cụ hàng đầu. 

Nhân cách hóa thương hiệu thành một con người, thể hiện chính mình, cách hành xử và giao tiếp với nhân viên, đối tác, khách hàng… nhằm xây dựng mối liên hệ cảm xúc giữa thương hiệu và khách hàng.

5

Xây dựng kiến trúc & Quy chế thương hiệu

Sao Kim xây dựng kiến trúc thương hiệu bao gồm xây dựng mối tương quan giữa thương hiệu nhánh và thương hiệu mẹ, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, dễ dàng cho hoạt động mở rộng thương hiệu và sản phẩm sau này. 

Tiếp theo Sao Kim tiến hành nghiên cứu mô hình, quy chế của các thương hiệu lớn quốc tế và trong nước để biên soạn quy chế thương hiệu cho doanh nghiệp. 

icon-scrolldown.svg

Khách hàng nói về Sao Kim

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược thương hiệu là việc xây dựng và quản trị những khái niệm và suy nghĩ của khách hàng nhằm tạo nên một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực cho nhãn hiệu. 

Chiến lược thương hiệu là một bản kế hoạch dài hạn được lập ra nhằm xây dựng thương hiệu với nhiệm vụ đạt được các mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Xây dựng Chiến lược thương hiệu tạo ra sự nhất quán về tính cách thương hiệu ở biểu tượng, câu slogan, màu sắc, nhận diện trên mạng xã hội, nhận diện tại điểm bán, các ấn phầm truyền thông.

Khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra và hình thành nhận thức về thương hiệu.

Xây dựng một chiến lược thương hiệu mạnh mẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp cần phải đánh giá qua các tiêu chí:

+ Mục mục đích, mục tiêu rõ ràng

+ Đảm bảo tính nhất quán 

+ Cảm xúc khách hàng

+ Sự phù hợp 

+ Tính linh hoạt 

+ Nhân viên 

Xây dựng chiến lược thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lâu dài và mạnh mẽ của doanh nghiệp:

+ Xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh

+ Tạo sự khác biệt 

+ Kết nối thành công với người tiêu dùng

+ Xây dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng với thương hiệu

Sao Kim thực hiện quy trình xây dựng thương hiệu theo chuẩn 5 bước từ: Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu đến Xây dựng kiến trúc, quy chế thương hiệu. 

Sao Kim thường tạo ra các bản đề xuất xây dựng chiến lược thương hiệu để bạn có thể sử dụng ngay. Kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng và file thiết kế để bạn có thể dễ dàng tạo thêm biến thể theo ý muốn.

Có. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia của Sao Kim để truyền đạt ý tưởng, phản hồi tốt hơn.

Bạn vui lòng liên hệ ngay qua số Hotline: 0964 699 499 hoặc điền vào đơn đăng ký nhận tư vấn. 

Đội ngũ chuyên gia sẽ liên lạc với bạn ngay trong thời gian sớm nhất, đem lại giải pháp hữu ích phù hợp với doanh nghiệp.

Sao Kim là Agency 12+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, Sao Kim đã có hơn 8000+ dự án thành công trong đó phục vụ hơn 100+ doanh nghiệp top VNR500.

Quy trình thực hiện tiêu chuẩn quốc tế từ: Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, thiết kế thương hiệu, triển khai và thực thi…

Ngoài phần Xây dựng chiến lược thương hiệu bạn có thể liên hệ ngay qua Hotline 0964 699 499 hoặc điền form tư vấn.

Sao Kim sẽ tư vấn cụ thể theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Số lần chỉnh sửa phụ thuộc gói dịch vụ bạn lựa chọn.

Sao Kim sẽ tiếp tục chỉnh sửa nếu phương án không đáp ứng được các tiêu chí của doanh nghiệp đề ra 

Bạn sẽ nhận được số phương án đề xuất tương ứng với các gói dịch vụ bạn lựa chọn

Sau đó, Sao Kim và bạn phối hợp để phát triển chiến lược thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp.

Thời gian xây dựng chiến lược thương hiệu trung bình theo các gói sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian chính xác phụ thuộc vào độ phức tạp của dự án và sự phối hợp giữa doanh nghiệp và Sao Kim.

Sao Kim quản lý dự án qua phần mềm PMS (được thiết kế riêng). Doanh nghiệp của thể tham gia, theo dõi và phản hồi trong toàn bộ quá trình thực thi.

Sao Kim đảm bảo quá trình phối hợp là liên tục và tức thì.

Bạn có thể sử dụng ngay bản chiến lược thương hiệu dựa theo cẩm nang hướng dẫn của Sao Kim để xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngoài ra, để xây dựng thương hiệu nhất quán, mạnh mẽ hơn, bạn có tiếp tục tham khảo các sản phẩn khác:

+ Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu toàn diện cho doanh nghiệp

+ Xây dựng Website chuẩn nhận diện thương hiệu

+ … và nhiều giải pháp khác

Liên hệ ngay qua 0964.699.499 để được hỗ trợ kịp thời!

Liên hệ với Sao Kim

Xây dựng thương hiệu mạnh bằng kinh nghiệm hỗ trợ 8000+ doanh nghiệp trong 12+ năm hoạt động của Sao Kim

Xây dựng thương hiệu - Sao Kim Branding


  Kết nối ngay với Sao Kim

  Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

  sao-kim-branding.png