EnglishVietnamese
Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

Tư vấn chiến lược
thương hiệu

Phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn, phù hợp với mô hình kinh doanh để kiến tạo nền tảng vững chắc và tăng trưởng đột phá.

Dịch vụ Tư vấn chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là gì?

Chiến lược thương hiệu là bản kế hoạch nhằm xây dựng hình ảnh, xây dựng nhận thức thương hiệu vững vàng trong tâm trí khách hàng.

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm

Nghiên cứu

Thực hiện nghiên cứu 4C, đây là sở vững chắc cho các quyết định xây dựng thương hiệu trên Digital như thế nào:

 • Category – Phân tích ngành hàng
 • Company – Hiện trạng doanh nghiệp, thương hiệu
 • Competitor – Đối thủ cạnh tranh
 • Consumer – Người tiêu dùng mục tiêu
Tư vấn lãnh đạo

Tư vấn xây dựng thương hiệu toàn diện cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng thương hiệu, thiết kế tiêu chí đo lường sự thành công của dự án.

 • Tư vấn trực tuyến
 • Tư vấn trực tiếp
Thiết kế bản chiến lược

Phối hợp doanh nghiệp cụ thể hóa từng thành phần cốt lõi trong bản chiến lược thương hiệu.

 • Đề xuất các phương án cho từng hạng mục
 • Trình bày
 • Phản hồi & Hiệu chỉnh
Chuẩn hóa

Chuẩn hóa chiến lược thương hiệu, giúp doanh nghiệp dễ dàng đưa chiến lược thương hiệu vào thực tế:

 • Văn bản hóa
 • Tài liệu hướng dẫn, trực quan hóa
 • Quy định, quy chế
Đào tạo & huấn luyện​
Triển khai đào tạo, truyền thông nội bộ, và phổ biến chiến lược thương hiệu tới từng cấp độ:
 • Banh lãnh đạo
 • Cán bộ quản lý
 • Cán bộ thực thi
 • Đối tác chiến lược
Thực thi

Đưa chiến lược thương hiệu vào thực tế:

 • Nhận diện thương hiệu
 • Ra mắt thương hiệu
 • Truyền thông thương hiệu
 • Theo dõi, đánh giá & tối ưu

Chiến lược thương hiệu giúp

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Định hình chiến lược

Vạch rõ con đường, phương pháp xây dựng thương hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Nâng tầm

Đưa thương hiệu, doanh nghiệp đạt tầm cao mới nhanh hơn

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tăng hiệu quả

Tăng hiệu quả hoạt động thực thi, thúc đẩy toàn bộ doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Giảm chi phí

Bằng cách vạch rõ con đường đúng, tập trung nguồn lực, tránh lãng phí

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Tăng cường gắn kết

Giúp gắn kết hoạt động xây dựng thương hiệu ở mọi cấp độ

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Bệ phóng

Vững vàng, an tâm phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu mạnh mẽ

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Vai trò của chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu được đề ra như kim chi chỉ nam cho mọi hoạt động để đạt được mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp rõ ràng lộ trình vươn tới vị thế mong muốn trên thị trường
 • Tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh
 • Xây dựng nhận thức thương hiệu rõ ràng trong tâm trí khách hàng
 • Cho phép việc dễ dàng quản lý hoạt động mở rộng, mua bán, sáp nhập thương hiệu
 • Tận dụng được sức mạnh tổng hợp của các yếu tố để tăng giá trị thương hiệu
 • Tăng hiệu suất của các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp

Gói tư vấn chiến lược thương hiệu

STARTER

Dành cho doanh nghiệp mới

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

PRO

Dành cho doanh nghiệp đã phát triển ổn định

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

ENTERPRISE

Dành cho Tổng công ty, tập đoàn đa lĩnh vực
Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Chi tiết gói dịch vụ tư vấn
thương hiệu

Nội dung công việcSTARTERPROENTERPRISE
Nhân sự thực hiệnChuyên gia tư vấnChuyên gia tư vấnChuyên gia trưởng
Số lần phản hồi, hiệu chỉnh010305
Thời gian thực hiện102545
Điều khoản thanh toán10050-5030-40-30
Nghiên cứu tại bànTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phỏng vấn ban lãnh đạoTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu khách hàng (định tính)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu thị trường (định lượng)Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Phân tích cạnh tranhTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Chiến lược khác biệt hóaTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tuyên ngôn khác biệt hóa Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Định vị thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Hình mẫu thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tính cách thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Giá trị cốt lõiTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Đặc tính thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Nền tảng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim BrandingTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Câu chuyện thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Slogan/taglineTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Bản Creative briefTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Gợi ý thiết kế thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Kiến trúc thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chuẩn đặt tên thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Tiêu chuẩn mở rộng thương hiệuTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Quy chế quản trị thương hiệu Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Showcase dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding
Viết bài PR dự ánTư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Ghi chú: 

Thời gian làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi, chỉnh sửa.

[1] Điều khoản thanh toán: 

 • Đối với gói Starter, việc thanh toán được thực hiện 100% ngay sau khi ký hợp đồng. Các gói Pro và Enterprise việc thanh toán được thực hiện 50% trước khi ký hợp đồng và 50% sau khi khách hàng xác nhận hoàn thành công việc.
 • Showcase dự án: Là phần trình bày quá trình thực hiện dự án, mục tiêu, thách thức, kết quả được giới thiệu trên website, fanpage của Sao Kim giúp quảng bá dự án tốt nhất. 

 

[2] Bài PR dự án: Được thực trên các website chuyên ngành và website của Sao Kim

10 Yếu tố quan trọng của chiến lược thương hiệu

Giúp doanh nghiệp định hình rõ ràng con đường xây dựng thương hiệu, chiến lược dẫn lối thành công:

 • Target Market
 • Target Audience
 • Brand Core
 • Brand Differentation
 • Brand Benefits
 • Brand Positioning
 • Brand Archetypes
 • Brand Personality
 • Brand Voice
 • Brand Architect
Thành phần của chiến lược thương hiệu
3 Giai đoạn của chiến lược thương hiệu

3 Giai đoạn phát triển chiến lược thương hiệu

Nghiên cứu & Kế hoạch

Đây là giai đoạn để đảm bảo rằng chiến lược thương hiệu được tạo ra dựa trên dữ liệu, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

Xây dựng & Chuẩn hóa

Cụ thể hóa chiến lược thương hiệu qua 10 yếu tố quan trọng. Chuẩn hóa bằng văn bản, tài liệu hướng dẫn.

Đào tạo & thực thi

Đảm bảo thành viên ở mọi cấp độ đều hiểu chiến lược thương hiệu và nắm được vai trò của mình.

Đưa chiến lược thương hiệu vào thực tế hoạt động xây dựng thương hiệu tại doanh nghiệp.

Linh hoạt triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tiến độ

Sao Kim cam kết hoàn thành công việc theo đúng tiến độ và bàn giao kết quả theo thời hạn yêu cầu.

Chất lượng

Chiến lược thương hiệu được xây dựng, sáng tạo từ các dữ liệu đáng tin cậy, khách quan, phù hợp với doanh nghiệp.

Mục tiêu

Xây dựng chiến lược thương hiệu đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp

Hỗ trợ

Mọi khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình ứng dụng xây dựng thương hiệu thực tế sẽ được Sao Kim tư vấn, hỗ trợ đầy đủ

Tư vấn chiến lược thương hiệu - ảnh từ SaoKim Branding

Xây dựng chiến lược thương hiệu là xây dựng chiến lược thành công!

Sao Kim giúp doanh nghiệp tạo nên bản chiến lược thương hiệu phù hợp, mạnh mẽ, dẫn dắt hoạt động xây dựng thương hiệu thẳng tới mục tiêu.

Quy trình tư vấn chiến lược thương hiệu

Tại Sao Kim, chúng tôi áp dụng quy trình thực thi, hợp tác chặt chẽ, khoa học để đảm bảo mang lại thành công cho dự án

Bước

1

1

KHÁM PHÁ & KÝ KẾT

Sao Kim tiếp nhận yêu cầu, tư vấn dịch vụ, khám phá yêu cầu dự án của doanh nghiệp.

Lập đề xuất báo giá và ký kết triển khai.

Bước

2

2

NGHIÊN CỨU

Sao Kim triển khai nghiên cứu 4Cs (Category, Company, Consumer/ Customer, Competitor), thu thập và phân tích dữ liệu hỗ trợ các bước triển khai tiếp theo.

Bước

3

3

TƯ VẤN & ĐỀ XUẤT

Tiến hành tư vấn và đề xuất chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

Bước

4

4

LẬP BẢN CHIẾN LƯỢC

Thiết kế, biên soạn cụ thể bản chiến lược hương hiệu. Chuẩn hóa thành các văn bản, tài liệu, quy chuẩn, quy chế liên quan phục vụ hoạt động thực thi.

Bước

5

5

PHẢN HỒI & HIỆU CHỈNH

Trình bày, nhận phản hồi từ phía doanh nghiệp và tiến hành hiệu chỉnh bản chiến lược.

Bước

6

6

ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN

Tư vấn đào tạo, huấn luyện nội bộ về triển khai, ứng dụng bản chiến lược thương hiệu.

Bước

7

8

THỰC THI

Triển khai thiết kế, sản xuất nhằm cụ thể hóa bản chiến vào từng hoạt động phục vụ xây dựng thương hiệu: Thiết kế thương hiệu, ra mắt thương hiệu, truyền thông thương hiệu …

Bước

8

8

ĐỒNG HÀNH & PHÁT TRIỂN

Luôn hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng thương hiệu.

Khách hàng nói về Sao Kim

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược thương hiệu là việc xây dựng kế hoạch để quản trị những khái niệm và suy nghĩ của khách hàng nhằm tạo nên một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực cho thương hiệu.

Chiến lược thương hiệu là xương sống dẫn dắt mọi hoạt động xây dựng thương hiệu đi đúng hướng, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu nhanh hơn.

Xây dựng Chiến lược thương hiệu tạo ra tính nhất quán ở mọi cấp độ trong tổ chức. Từ việc thể hiện tính cách thương hiệu ở biểu tượng, câu slogan, màu sắc, nhận diện trên mạng xã hội, nhận diện tại điểm bán, các ấn phầm truyền thông…

Có bản chiến lược thương hiệu, mọi thành viên biết điều chỉnh hành vi phù hợp, phối hợp chặt chẽ, tự nhiên với nhau trong các hoạt động.

Xây dựng một chiến lược thương hiệu mạnh mẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp cần phải đánh giá qua các tiêu chí:

+ Mục mục đích, mục tiêu rõ ràng

+ Đảm bảo tính nhất quán 

+ Cảm xúc khách hàng

+ Sự phù hợp

+ Tính linh hoạt

+ Sự tham gia của nhân viên

Xây dựng chiến lược thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lâu dài và mạnh mẽ của doanh nghiệp:

+ Xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh

+ Tạo sự khác biệt 

+ Kết nối thành công với người tiêu dùng

+ Xây dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng với thương hiệu

Sao Kim thực hiện quy trình xây dựng thương hiệu theo chuẩn 5 bước từ: Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu đến Xây dựng kiến trúc, quy chế thương hiệu. 

Có. Sao Kim thực hiện lấy ý kiến ở mọi cấp độ trong tổ chức. Sau đó, chúng tôi tạo ra các bản đề xuất xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp để bạn có thể sử dụng ngay. Kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng và file thiết kế để bạn có thể dễ dàng tạo thêm biến thể theo ý muốn.

Có. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia của Sao Kim để truyền đạt ý tưởng, phản hồi tốt hơn.

Bạn vui lòng liên hệ ngay qua số Hotline: 0964 699 499 hoặc điền vào đơn đăng ký nhận tư vấn. 

Đội ngũ chuyên gia sẽ liên lạc với bạn ngay trong thời gian sớm nhất, đem lại giải pháp hữu ích phù hợp với doanh nghiệp.

Sao Kim là Agency 12+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, Sao Kim đã có hơn 8000+ dự án thành công trong đó phục vụ hơn 100+ doanh nghiệp top VNR500.

Quy trình thực hiện tiêu chuẩn quốc tế từ: Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, thiết kế thương hiệu, triển khai và thực thi…

Ngoài phần Xây dựng chiến lược thương hiệu bạn có thể liên hệ ngay qua Hotline 0964 699 499 hoặc điền form tư vấn.

Sao Kim sẽ tư vấn cụ thể theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Số lần hiệu chỉnh phụ thuộc gói dịch vụ bạn lựa chọn.

Sao Kim sẽ tiếp tục chỉnh sửa nếu phương án chưa đáp ứng được các tiêu chí của doanh nghiệp đề ra.

Bạn sẽ nhận được số phương án đề xuất tương ứng với các gói dịch vụ bạn lựa chọn.

Sau đó, Sao Kim và bạn phối hợp để phát triển chiến lược thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp.

Thời gian xây dựng chiến lược thương hiệu trung bình theo các gói sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian chính xác phụ thuộc vào độ phức tạp của dự án và sự phối hợp giữa doanh nghiệp và Sao Kim.

Sao Kim quản lý dự án qua phần mềm PMS (được thiết kế riêng). Doanh nghiệp của thể tham gia, theo dõi và phản hồi trong toàn bộ quá trình thực thi.

Sao Kim đảm bảo quá trình phối hợp là liên tục và tức thì.

Bạn có thể sử dụng ngay bản chiến lược thương hiệu dựa theo cẩm nang hướng dẫn của Sao Kim để xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngoài ra, để xây dựng thương hiệu nhất quán, mạnh mẽ hơn, bạn có tiếp tục tham khảo các sản phẩn khác:

+ Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu toàn diện cho doanh nghiệp

+ Xây dựng Website chuẩn nhận diện thương hiệu

+ … và nhiều giải pháp khác

Liên hệ ngay qua 0964.699.499 để được hỗ trợ kịp thời!

Liên hệ với Sao Kim

Xây dựng thương hiệu mạnh bằng kinh nghiệm hỗ trợ 8000+ doanh nghiệp trong 12+ năm hoạt động của Sao Kim

Xây dựng thương hiệu - Sao Kim Branding


  Kết nối ngay với Sao Kim

  Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

  sao-kim-branding.png


   0964 699 499

   Liên hệ với Sao Kim

   Xây dựng thương hiệu mạnh bằng kinh nghiệm hỗ trợ 8000+ doanh nghiệp trong 12+ năm hoạt động của Sao Kim

   Xây dựng thương hiệu - Sao Kim Branding