Sao Kim Team

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Sao Kim tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho thương hiệu khách hàng.
Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Executive Director
Nguyễn Yến Ngọc

Nguyễn Yến Ngọc

Account Director
Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Art Director
Bùi Thị Loan

Bùi Thị Loan

Director Assistant
Lê Quang Vinh

Lê Quang Vinh

Designer Manager
Nguyễn Tuyết Anh

Nguyễn Tuyết Anh

Account management
Dương Minh Hoàng

Dương Minh Hoàng

Designer Manager
Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công

Account Manager
Nguyễn Thanh Lựu

Nguyễn Thanh Lựu

Account management
Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Account management
Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng

Account management
Kiều Phương Thanh

Kiều Phương Thanh

Account management
Khuất Thùy Linh

Khuất Thùy Linh

Account management
Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

Copywriter
Phạm Minh Tuyền

Phạm Minh Tuyền

Marketing Management
Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

IT Manager
Trịnh Quốc Sơn

Trịnh Quốc Sơn

IT Developer
Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Creative Designer
Tạ Thị Ngọc

Tạ Thị Ngọc

Creative Designer
Lại Phương Thúy

Lại Phương Thúy

Creative Designer
Nguyễn Thanh Hoa

Nguyễn Thanh Hoa

Creative Designer
Trần Huyền Thanh

Trần Huyền Thanh

Creative Designer
Vũ Triều Dương

Vũ Triều Dương

Creative Designer
Nguyễn Hoàng Mai

Nguyễn Hoàng Mai

Content Creator
Nguyễn Phương Huyền

Nguyễn Phương Huyền

Account management
Văn Viên Thanh Thảo

Văn Viên Thanh Thảo

Creative Designer
Nguyễn Trần Ngọc Bích

Nguyễn Trần Ngọc Bích

Creative Designer
Vũ Thị Duyên

Vũ Thị Duyên

Copywriter
Về chúng tôi
NHẬN TƯ VẤN
MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI!
Liên hệ ngay