Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Sao Kim tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho thương hiệu khách hàng.

 • Executive Director
 • Account Director
 • Account Manager
 • Design Manager
 • Associate Design Manager
 • Design Manager
 • Account Executive
 • Copywriter
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Senior Creative Designer
 • MA, Copywriter
 • Copywriter
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Copywriter
 • Copywriter
 • Account Executive
 • Accountant
 • Marketing Executive
 • Ha-Acc
 • IT Devoloper
 

We're always interested in hearing from talented people to join our team. If you're interested in joining the SAO KIM, use the form below.

Work hard, Play hard and Love harder