SAO KIM TEAM

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Sao Kim tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Executive Director
Nguyễn Yến Ngọc

Nguyễn Yến Ngọc

Account Director
Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Art Director
Lê Hải Yến

Lê Hải Yến

Sales Manager
Dương Minh Hoàng

Dương Minh Hoàng

Design Manager
Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Accountant & HR Manager
Phạm Minh Tuyền

Phạm Minh Tuyền

Director Assistant
Nguyễn Tuấn Duy

Nguyễn Tuấn Duy

Brand Strategy Lead
Nguyễn Quang Hoàng Lang

Nguyễn Quang Hoàng Lang

Design Manager
Nguyễn Thanh Hoa

Nguyễn Thanh Hoa

Senior Creative Designer
Lại Tiến Thịnh

Lại Tiến Thịnh

Copywriter Executive
Nguyễn Trần Minh Đức

Nguyễn Trần Minh Đức

Creative Designer
Phạm Thị Tiến

Phạm Thị Tiến

Accountant
Nguyễn Hoàng Hà

Nguyễn Hoàng Hà

Creative Designer
Lê Thị Thanh

Lê Thị Thanh

Creative Designer
Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Hữu Vinh

Account Executive
Nguyễn Bảo An

Nguyễn Bảo An

Account Executive
Phan Thị Thu Hương

Phan Thị Thu Hương

Account Executive
Ngô Việt Vân

Ngô Việt Vân

Creative Designer
Nguyễn Kim Phượng

Nguyễn Kim Phượng

Creative Designer
Lê Thị Thanh

Lê Thị Thanh

Creative Designer
Bùi Thùy Linh

Bùi Thùy Linh

Creative Designer
Toán Sơn Hà

Toán Sơn Hà

Creative Designer
Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Quang Tùng

Creative Designer
Lê Quang Minh

Lê Quang Minh

Creative Designer
Nguyễn Thị Thanh Lựu

Nguyễn Thị Thanh Lựu

Senior Account Executive
Đinh Tuấn Anh

Đinh Tuấn Anh

Creative Designer
Lù Văn Tình

Lù Văn Tình

Seo Marketing
Nguyễn Thị Thảo Trang

Nguyễn Thị Thảo Trang

Trademark Consultant
Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Huyền Trang

Account Executive
Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Phương Anh

Account Executive
Vũ Hồng Hà Anh

Vũ Hồng Hà Anh

Brand Associate
Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Website Developer
Hoàng Thị Lựu

Hoàng Thị Lựu

Account Executive
Phan Thị Thu Mai

Phan Thị Thu Mai

Creative Designer
Phạm Kinh Triều

Phạm Kinh Triều

Creative Designer
Trần Thị Kiều Hương

Trần Thị Kiều Hương

Copywriter
Châu Tấn Phát

Châu Tấn Phát

Account Executive
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải

Account Executive
Lại Thi Phương Thúy

Lại Thi Phương Thúy

Creative Designer
Nguyễn Phương Huyền

Nguyễn Phương Huyền

Senior Account Executive
Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích

Creative Designer
Về chúng tôi

Work hard, Play hard and Love harder

Nhận tư vấn ngay