5 công cụ online hỗ trợ đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu là một trong những quyết định quan trọng nhất và khó khăn nhất trước sự ra đời của một thương hiệu. Sao Kim xin giới thiệu 5 công cụ online miễn phí giúp bạn có thêm ý tưởng cho một cái tên tuyệt vời. Tham khảo trọn bộ 27 tài liệu đặt tên thương hiệu […]

Khi nào doanh nghiệp bạn cần đến một thương hiệu mới?

Kinh doanh luôn đòi hỏi đổi mới và sáng tạo. Câu hỏi quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu là khi nào doanh nghiệp cần đến một thương hiệu mới. Dưới đây là một số trường hợp mà bạn cần cân nhắc. DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP Một doanh nghiệp mới thành lập […]