Thiết kế bao bì – Top 10 lưu ý cho một sản phẩm hút khách

Trước khi đi vào thiết kế bao bì cho bất kỳ sản phẩm nào, doanh nghiệp bạn cũng cần cân nhắc các vấn đề dưới đây để đảm bảo tính hiệu quả mà bao bì đó mang lại. 1.  Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu các đối thủ bán thành công sản phẩm mà […]