Nền tảng để marketing thành công vững chắc – Thương hiệu

Để thực hiện hoạt động marketing hiệu quả, thành công và lâu dài, yếu tố cốt lõi cần chú trọng chính là thương hiệu. Thương hiệu là mục tiêu hướng tới, và là nền tảng của mọi hoạt động Marketing. 1. Nền tảng của Marketing Trước tiên marketing là gì? Là cầu nối giữa truyền […]