Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu?

chien-luoc-thuong-hieu-sao-kim

Khi nói đến xây dựng thương hiệu, người ta thường nhắc đến các yếu tố hữu hình như logo, slogan, màu sắc, và các nhận diện hình ảnh khác. Tuy nhiên, thương hiệu còn được thể hiện qua cách tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, hay cách nhân viên trả lời điện […]