5 quy tắc đặt tên doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Đặt tên doanh nghiệp đúng có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp.

Làm sao để đặt tên doanh nghiệp thật nổi bật, phù hợp, tạo nền tảng vững chắc cho một thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nỗi ám ảnh của chúng ta với màn hình đã thay đổi các quy tắc khi đặt tên công ty. Sự gia tăng của kết nối liên […]