Mẹo hay để tìm được cảm hứng sáng tạo logo

Thiết kế thương hiệu thời trang Jean Lợi Nhung do Sao Kim thiết kế.

Với tư cách là nhà thiết kế thương hiệu, bạn cần phải nhớ điều này. Mỗi khách hàng đến với bạn yêu cầu thiết kế logo không chỉ yêu cầu bạn tạo ra những gì bạn nghĩ là hợp thời trang hay tuyệt vời. Mỗi khách hàng đang yêu cầu bạn mô tả thương hiệu […]