Tại sao cần có chiến lược truyền thông?

“Tại sao cần có chiến lược truyền thông?”, là băn khoăn của nhiều chủ doanh nghiệp cùng các nhà quản lý. Đặc biệt, trong thời đại 4.0 hiện nay, chiến lược truyền thông ngày càng gia tăng giá trị của mình thì vấn đề này lại càng được chú ý. Bởi truyền thông có ảnh […]

Tìm hiểu về khái niệm tên thương mại của công ty

brand-name-company-sao-kim

1. Khái niệm Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương […]

Cần có chiến lược khi Đổi tên thương hiệu

Đổi tên thương hiệu là điều không doanh nghiệp nào mong muốn. Nó là một con dao 2 lưỡi mà nguy cơ gây thảm họa luôn cao hơn tác động tích cực về mặt nhận biết thương hiệu. Tuy nhiên, sẽ là điều khó tránh khỏi nhất là khi cái tên được chủ doanh nghiệp […]