Checklist giải pháp cho doanh nghiệp ứng biến với đại dịch COVID-19

Cho đến ngày 06/03/2020, tưởng chừng tại Việt Nam đại dịch đã được kiểm soát chặt chẽ, thì bỗng bùng phát dịch trở lại. Đại dịch không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh mạng con người mà còn kéo theo hàng loạt hoạt động kinh tế ngưng trệ, khiến nhiều doanh nghiệp […]