1_Công cụ đánh giá Bức tranh toàn cảnh về marketing doanh nghiệp (Marketing audit)

Ebook Bức tranh toàn cảnh về hoạt động marketing doanh nghiệp

864 Downloads

Bộ công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện, mọi chi tiết về hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Nội dung ebook gồm những gì?

  • 15 trang nội dung
  • 100+ câu hỏi về marketing
  • 10 lĩnh vực được đề cập (vd: sản phẩm, khách hàng, kênh phân phối, truyền thông …)
  • Công cụ ra quyết định marketing

Đúng như tên gọi, không có một tài liệu khảo sát nào toàn diện hơn để đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp như bộ tài liệu này. Hãy download và thay đổi cách làm marketing của doanh nghiệp bạn ngay hôm nay.

download tại https://goo.gl/C9LqM6

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: