Ebook mô hình phân tích thương hiệu

Ebook Giới thiệu các mô hình phân tích thương hiệu

841 Downloads

Mô hình phân tích thương hiệu là một phương pháp để mô tả và diễn đạt thương hiệu – vốn là một khái niệm trừu tượng cao – thành các thuộc tính có thể lĩnh hội và hữu ích cho việc quản trị thương hiệu. Sao Kim lần đầu tiên giới thiệu tài liệu tổng hợp về 4 mô hình phân tích thương hiệu phổ biến và hiệu quả nhất này.

Nội dung ebook có gì?

– 30 trang nội dung

– 4 mô hình phân tích thương hiệu

– Các ví dụ mẫu minh họa

 

download tại https://goo.gl/ewBH1w

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: