Tải ebook kham suc khoe thuong hieu

Ebook Checklist khám sức khỏe thương hiệu

817 Downloads

Bộ công cụ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và đánh giá về sức khỏe thương hiệu

Nội dung gồm những gì?
– 9 trang nội dung
– 3 phần nội dung
– 5 lĩnh vực có trong checklist (Định vị thương hiệu, Kiến trúc thương hiệu, Nhận diện thương hiệu, Truyền thông thương hiệu, Quản trị thương hiệu)

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: