EBOOK - DANH MUC HOAN CHINH NHAT VE HE THONG NHAN DIEN THUONG HIEU

Ebook Checklist nhận diện thương hiệu toàn diện

1.998 Downloads

Danh mục đầy đủ nhất về hệ thống nhận diện thương hiệu mà bạn từng biết, kèm theo quy trình thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp. Một cẩm nang hữu ích cho mọi marketer.

Nội dung ebook gồm những gì?
– 21 trang nội dung
– 04 phần nội dung hữu ích được đề cập
– Danh mục nhận diện thương hiệu đầy đủ nhất
– Quy trình thiết kế nhận diện thương hiệu
– Câu hỏi thường gặp khi thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp.

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: