eBOOK DAT TEN THUONG HIEU

Ebook Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp

5.868 Downloads

Cuốn ebook về đặt tên thương hiệu này cung cấp tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và những công cụ cần thiết giúp bạn đặt tên thương hiệu một cách hiệu quả và hấp dẫn đồng thời minh họa qua hàng loạt các dự án thực tế.

CUỐN EBOOK ĐẶC BIỆT NÀY SẼ GIÚP BẠN:
– Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của việc đặt tên thương hiệu
– Nắm vững quy trình và các phương pháp đặt tên thương hiệu
– Biết cách để đánh giá và lựa chọn tên thương hiệu
– Tham khảo nhiều dự án đặt tên thương hiệu thực tế

download tại https://goo.gl/rmR2eY​​

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: