Ebook Thiet ke profile chuyen nghiep

Ebook Thiết kế Profile công ty chuyên nghiệp

1.569 Downloads

Ebook cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm và các thông tin hữu ích giúp cho việc thiết kế profile doanh nghiệp bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nội dung ebook gồm những gì?
– 27 trang nội dung
– 12 mảng nội dung được đề cập
– Các khung nội dung mẫu profile được cung cấp
– Link tham khảo kho thư viện thiết kế được cung cấp trong ebook.

download tại https://goo.gl/GAQxgc

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: