Dự án sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm trà xanh đóng chai Coogin

Trong dự án này chúng tôi thực hiện việc sáng tạo thương hiệu mới cho sản phẩm trà xanh đóng chai Coogin. Công việc bắt đầu từ việc tìm kiếm một cái tên thích hợp, tiếp đó sáng tạo logo, bao bì nhãn mác, các hệ thống nhận diện thương hiệu tại điểm bán và hệ thống truyền thông thương hiệu.