Cần có chiến lược khi Đổi tên thương hiệu

Đổi tên thương hiệu là điều không doanh nghiệp nào mong muốn. Nó là một con dao 2 lưỡi mà nguy cơ gây thảm họa luôn cao hơn tác động tích cực về mặt nhận biết thương hiệu. Tuy nhiên, sẽ là điều khó tránh khỏi nhất là khi cái tên được chủ doanh nghiệp […]

5 Thời điểm thích hợp để doanh nghiệp đổi tên thương hiệu

Được coi như yếu tố nhận diện cốt lõi, tên thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và góp phần quyết định lòng trung thành của khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay đổi tên thương hiệu lại là động thái cần thiết giúp doanh nghiệp […]