Sáng tác slogan cho khu công nghiệp Long Đức – Đồng Nai

Trong dự án này chúng tôi thực hiện công việc sáng tác slogan và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho khu công nghiệp Long Đức tại Đồng Nai. Khu công nghiệp được quản lý và khai thác bởi tập đoàn Sojizt – Nhật Bản.