Cách lựa chọn một đơn vị tư vấn đặt tên thương hiệu

chien-luoc-thuong-hieu-cong-ty-1

Ở Việt Nam, chúng ta không có nhiều dịch vụ đặt tên chuyên nghiệp. Khi chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ này, chúng tôi chưa thấy có ai làm tương tự. Tuy nhiên, một thị trường cần có nhiều sự lựa chọn. Và để đánh giá các dịch vụ mới này, bạn cần […]