Xây dựng lòng trung thành với thương hiệu thông qua sự nhất quán

Chúng ta chỉ cần nhìn vào Apple hoặc Coca-Cola hoặc Starbucks để xem các công ty thành công cảm thấy thế nào về sự nhất quán: đó là thứ mà họ cuồng tín. Họ đã triển khai các chiến lược thương hiệu nhất quán trong hàng thập kỷ và người tiêu dùng đã thưởng cho […]

5 xu hướng thương hiệu mới nổi cho năm 2019

Những thiết kế trong tương lai sẽ rất con người và đầy sáng tạo.

Năm 2018 là một năm thú vị đối với các thương hiệu, cùng với sự xuất hiện của những giao diện tiếp cận mới như: chatbot, giao tiếp bằng giọng nói, Instagram và Trí tuệ nhân tạo. Trong tâm trí chúng ta, đối với hầu hết các thương hiệu, thì cuối thập kỷ này là cầu […]