Emotional branding là gì? Làm thế nào để vận dụng hiệu quả?

Emotional brand (Thương hiệu cảm xúc) là quá trình hình thành mối quan hệ giữa người dùng với một sản phẩm hay thương hiệu bằng cách khơi gợi cảm xúc của họ. Các marketer đạt được điều này bằng cách tạo ra nội dung thu hút trạng thái cảm xúc, cái tôi, nhu cầu và khát vọng của người tiêu dùng.

Hệ thống nhận diện thương hiệu ngành thương mại xuất nhập khẩu

Ngành Thương mại xuất nhập khẩu không những chịu áp lực cao về đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn phải chịu sự cạnh tranh của các đối thủ. Để có thể chiến thắng, doanh nghiệp ngành này cần có nội lực đủ mạnh. Trong đó, thương hiệu quan trọng hơn bao giờ hết. […]