Khi nào bạn cần sử dụng dịch vụ đặt tên thương hiệu?

chien-luoc-thuong-hieu-cong-ty-1

Từ trước đến nay các doanh nghiệp của chúng ta thường tự đặt tên thương hiệu và có lẽ đây cũng chỉ là một vài lần – nếu không muốn nói là lần đầu tiên bạn biết tới dịch vụ đặt tên công ty đúng không? Nếu trước đây khi tôi nói mình ở Sao […]