Đặt tên công ty – bài học từ 5 thương hiệu nổi tiếng

Các thương hiệu nổi tiếng thế giới có những cách đặt tên công ty thật đặc biệt. Những kinh nghiệm qua cách sáng tạo tên thương hiệu của họ cũng là những bài họ giá trị cho chúng ta. Dưới đây, xin chia sẻ 5 bài học như thế. Tham khảo trọn bộ 27 tài […]