Quá trình tiến hóa của các logo nổi tiếng

Có một sự thật chúng ta cần phải công nhận, rằng bất cứ thiết kế logo nào thực tế cũng đều có hạn sử dụng. Có thể lúc bạn mới bắt đầu, mẫu thiết kế đó còn rất hợp thời nhưng chỉ vài năm sau, nàng đã trở thành già cỗi và chẳng còn thời […]

Làm thương hiệu qua âm nhạc tại Việt Nam

Khi mà ngành công nghiệp sáng tạo đang bắt đầu phát triển tại Việt Nam thì xu hướng xây dựng quảng bá thương hiệu qua các ngành văn hóa sáng tạo cũng ngày một rõ hơn. Trong đó, âm nhạc là một công cụ hữu hiệu để kết nối thương hiệu với cảm xúc của […]