Những ai nên tham gia vào quá trình đặt tên thương hiệu?

chien-luoc-thuong-hieu-cong-ty-1

Đặt tên thương hiệu là một công việc khó khăn. Đánh giá các phương án đặt tên thương hiệu cũng là công việc khó khăn không kém. Khi thực hiện mỗi dự án đặt tên thương hiệu chúng tôi thường đề nghị thành lập một nhóm tham gia vào quá trình này. Nhóm này bao […]