7 Cách đặt tên công ty phổ biến nhất

Cách đặt tên công ty

Đặt tên công ty là quyết định khó khăn nhất đối với người khi khởi nghiệp. Hãy để các chuyên gia của Sao Kim chỉ cho bạn 7 cách đặt tên công ty đơn giản, hiệu quả nhất.