Khi nào doanh nghiệp cần làm mới thiết kế bao bì?

Bao bì chính là thứ gây ấn tượng trước hết và thu hút khách hàng tìm đến sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể lúc nào cũng giữ nguyên một mẫu thiết kế bao bì mà không có sự cải tiến hay làm mới. Vậy, khi nào doanh nghiệp cần thiết kế mới […]