5 thời điểm thích hợp để doanh nghiệp tái thiết kế thương hiệu

5 thời điểm thích hợp để làm mới logo

Tại sao các thương hiệu lớn như Google, Yahoo hay Starbucks vẫn định kỳ làm mới nhận diện thương hiệu mặc dù họ vẫn đang thực sự thành công và chi phí cho sự thay đổi đó là rất đắt? Có thể bạn nghĩ điều đó không quá quan trọng, nhưng các tập đoàn lớn […]