6 cách để xây dựng thương hiệu nổi tiếng như Coca Cola

98% dân số thế giới biết đến Coca Cola- và từ lúc mới thành lập năm 1886 đến hiện tại, Coca Cola vẫn là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Sẽ không cần nói nhiều về danh tiếng của công ty, nhưng những cách thức mà Coca Cola sử dụng để […]

Dự án làm mới nhận diện thương hiệu LogoArt

LogoArt.vn – Think Outshine. Sáng tạo không giới hạn. Trong khi cuộc sống con người rất ngắn ngủi và hết sức giới hạn, thì khả năng sáng tạo là vô biên, không giới hạn. Bạn luôn có thể dùng sự sáng tạo để tạo ra dấu ấn và ảnh hưởng lên người khác cũng như […]