Sáng tạo thương hiệu Eposi – Giải pháp giám sát hành trình

Trong dự án này Sao Kim thực hiện sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới cho EPOSI – thương hiệu thiết bị & giải pháp quản lý giao thông dựa trên công nghệ GPS. Dự án đem lại cho Eposi không chỉ một logo ấn tượng, hấp dẫn mà cả bao bì, nhãn mác, các ấn phẩm quảng cáo, mẫu biểu văn phòng … đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp & nhất quán để tạo hiệu quả đồng bộ tại mọi điểm tiếp xúc của thương hiệu.