Màu sắc nào cho thương hiệu: ứng dụng xu hướng màu sắc năm 2017

Màu sắc là thành tố quan trọng để xây dựng hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp hay sản phẩm. Trong khi đó, các lựa chọn màu sắc của người tiêu dùng thường chịu tác động của các xu hướng xã hội hay thiết kế. Do đó, doanh nghiệp cần cập nhật và ứng dụng […]

Màu sắc thương hiệu kích thích doanh số bán hàng?

Nhiều nghiên cứu về tâm lý học đã chứng minh được màu sắc có tác động tới quá trình mua hàng như thế nào. Nếu được sử dụng đúng lúc và đúng cách, màu sắc có thể giúp kích thích cảm xúc của người mua, tạo lập nhu cầu trong tiềm thức và từ đó […]