6 nguyên tắc vàng khi thiết kế bao bì thực phẩm

Khi đề cập đến việc thiết kế bao bì ngoài những yêu cầu thường thấy như độc đáo và bắt mắt thì bạn cần chú tâm đến các nguyên tắc dưới đây. Chính các yếu tố này mới là nhân tố quyết định đến số lượng sản phẩm tiêu thụ tại điểm bán của doanh […]