Top những câu slogan dở nhất mọi thời đại

Ngôn ngữ là một trong những kì quan lớn nhất của thế giới. Không chỉ giúp con người giao tiếp và liên kết, nó còn là nền tảng kiến tạo lên nền văn hóa của từng dân tộc. Slogan là một tổ hợp ngôn từ đại diện cho tầm nhìn và mục tiêu của công […]

Dịch vụ tư vấn thương hiệu: 20 điều không ai nói cho bạn

Dịch vụ tư vấn thương hiệu đã quá quen thuộc với nhiều chủ doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Nhưng có nhiều điều không phải ai cũng biết về dịch vụ này. Dưới đây sẽ là 20 điều chưa ai nói cho bạn về dịch vụ tư vấn thương hiệu. Hãy cùng Sao Kim khám […]

Bài học từ các thương hiệu lớn về thời điểm thay đổi slogan

1. Do sự tác động của các yếu tố bên ngoài Thời gian là yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến slogan, một số doanh nghiệp thức thời thường thay đổi slogan, tagline cho phù hợp với phong cách và sự phát triển của thị trường hiện tại. Slogan đầu tiên của FedEx nhấn mạnh […]