Thương hiệu số là gì và vai trò của nó?

Với sự thay đổi chóng mặt của Digital, doanh nghiệp ngày phải thích ứng với của môi trường số. Việc hiểu đúng bản chất và ứng dụng thương hiệu số, là cách Chủ doanh nghiệp, Marketer nắm vững chìa khóa thành công. 

5 yếu tố cốt lõi để làm Digital Branding thành công cho doanh nghiệp

Đối với các thương hiệu của những người khổng lồ như Amazon và Google, bước đầu tiên để tìm được một khách hàng mới là đạt được nhận thức về thương hiệu. Việc triển khai Digital Branding là biện pháp kịp thời lúc này mà các doanh nghiệp. Khi bạn đang phát triển một chiến […]

Mọi doanh nghiệp cần biết để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

xay-dung-hinh-anh-thuong-hieu-1

Mọi công ty/doanh nghiệp từ quy mô nhỏ hay lớn đều cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tìm cách gia tăng mức độ nhận diện. Bộ nhận diện thương hiệu sẽ nói lên được cá tính, tầm nhìn, sứ mệnh của một công ty, cũng như giúp mọi người nhận ra thương […]

Thiết kế nhận diện thương hiệu thực phẩm thế nào?

xay-dung-thuong-hieu-am-thuc-thuc-pham

“Khoảng 94% dân số trên thế giới nhận biết được logo đỏ trắng của thương hiệu Coca-Cola và “Coca-Cola” là từ được hiểu rộng rãi đứng thứ hai tại Mỹ, chỉ sau từ “OK”. Như vậy,  logo, tên thương hiệu nói riêng cũng như hệ thống nhận diện thương hiệu nói chung là “cầu nối” […]