Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

50 mẫu thiết kế logo nổi tiếng hình tròn

2.723 lượt xem

Các mẫu logo dạng hình tròn rất được ưu chuộng. Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thiết kế logo của mình dạng hình tròn. Và đây là danh sách những logo nổi tiếng nhất.
Xem lại bài: 20 mẫu thiết kế logo nổi tiếng dạng hình tròn

eNASA

Mẫu thiết kế logo hình tròn của NASA

Indra

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Indra

Lucky Strike

Mẫu thiết kế logo hình tròn của lucky-strike

Virgin Express

Mẫu thiết kế logo hình tròn của virgin-express

Volkswagen

Mẫu thiết kế logo hình tròn của volkswagen

BMW

Mẫu thiết kế logo hình tròn của bmw

WordPress

Mẫu thiết kế logo hình tròn của wordpress

Target

Mẫu thiết kế logo hình tròn của target

Korean Air

Mẫu thiết kế logo hình tròn của korean-air

Holden

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Holden

Accelrys

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Accelrys

Tide

Mẫu thiết kế logo hình tròn của tide

Bayer

Mẫu thiết kế logo hình tròn của bayer

London Underground

Mẫu thiết kế logo hình tròn của london-underground

Lucent

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Lucent

Vodafone

Mẫu thiết kế logo hình tròn của vodafone

Yamaha

Mẫu thiết kế logo hình tròn của yamaha

Spar

Mẫu thiết kế logo hình tròn của spar

Sony Ericsson

Mẫu thiết kế logo hình tròn của sony-ericson

AT&T

Mẫu thiết kế logo hình tròn của at&t

Air Canada

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Air Canada

Obama ’08

Mẫu thiết kế logo hình tròn của obama-08

Bacardi

Mẫu thiết kế logo hình tròn của bacardi

Filmax

Mẫu thiết kế logo hình tròn của filmax

ABC

Mẫu thiết kế logo hình tròn của abc

Timberland

Mẫu thiết kế logo hình tròn của timberland

CBS

Mẫu thiết kế logo hình tròn của cbs

Alfa Romeo

Mẫu thiết kế logo hình tròn của alfa-romeo

Der-Grune-Punkt

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Der-Grune-Punkt

Schindler

Mẫu thiết kế logo hình tròn của schindler's

Radio Shack

Mẫu thiết kế logo hình tròn của radioshack

Palm

Mẫu thiết kế logo hình tròn của palm

Vattenfall

Mẫu thiết kế logo hình tròn của Vattenfall

Motorola

Mẫu thiết kế logo hình tròn của motorola

Firefox

Mẫu thiết kế logo hình tròn của firefox

PBS

Mẫu thiết kế logo hình tròn của pbs

Danone

Mẫu thiết kế logo hình tròn của danone

General Electric

Mẫu thiết kế logo hình tròn của general-electric

Tupperware

Mẫu thiết kế logo hình tròn của tupperware

Texaco

Mẫu thiết kế logo hình tròn của texaco

ESA

Mẫu thiết kế logo hình tròn của eac

Starbucks

Mẫu thiết kế logo hình tròn của starbucks

Oxfam

Mẫu thiết kế logo hình tròn của oxfam

LG

Mẫu thiết kế logo hình tròn của lg

Mercedes Benz

Mẫu thiết kế logo hình tròn của mercedes

Rexel

Mẫu thiết kế logo hình tròn của rexel

Safari

Mẫu thiết kế logo hình tròn của safari

Nissan

Mẫu thiết kế logo hình tròn của nissan

Pepsi

Mẫu thiết kế logo hình tròn của pepsi-new

Caltex

Mẫu thiết kế logo hình tròn của caltex

(Nguồn: st từ webdesignerdepot.com)
Nguồn tham khảo: Sao Kim branding

Chuyên gia hàng đầu về thương hiệu

Xem thêm những bài viết chất lượng khác:

Follow các bài viết chất lượng của Sao Kim tại: 

Blog Sao KimCẩm Nang Sao Kim 

Facebook: Sao Kim Branding

Case study BehanceSao Kim Branding

#SaoKim #SaoKimBranding #Logo#ThietKeLogo

Share:

Sẵn sàng để tăng doanh số bán hàng 200%

Hàng nghìn doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn Sao Kim và gặt hái được nhiều thành công. Bạn có muốn trở thành một trong số họ không?

Bài viết liên quan

Nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những gì?

Mục lụceNASAIndraLucky StrikeVirgin ExpressVolkswagenBMWWordPressTargetKorean AirHoldenAccelrysTideBayerLondon UndergroundLucentVodafoneYamahaSparSony EricssonAT&TAir CanadaObama ’08BacardiFilmaxABCTimberlandCBSAlfa RomeoDer-Grune-PunktSchindlerRadio ShackPalmVattenfallMotorolaFirefoxPBSDanoneGeneral ElectricTupperwareTexacoESAStarbucksOxfamLGMercedes BenzRexelSafariNissanPepsiCaltex Bộ nhận diện thương hiệu là gì và tại sao nó lại

Kết nối ngay với Sao Kim

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

sao-kim-branding.png