Thiết kế bao bì có ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu?

Thiết kế bao bì ảnh hương đến nhân diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là hình ảnh đại diện cho thương hiệu và là công cụ marketing hiệu quả của doanh nghiệp. Đây là yếu tố cần được chú trọng nhấn mạnh khi triển khai tất cả các dự án thiết kế, trong đó có bao bì sản phẩm. Vậy, tại sao thiết kế […]