CÔNG TY TNHH TM&SX HOÀNG MAI (HOANGMAI FOOD) 5188

p Cocirc;ng ty TNHH Thương mại vagrave; Sản xuất Hoagrave;ng Mai được thagrave;nh lập thaacute;ng 10 năm 2001 với trụ sở ban đầu đặt tại:nbsp; 48 Hagrave;ng Tre, Quận Hoagrave;n Kiếm, Hagrave; Nội./p p nbsp;/p p Lĩnh vực kinh doanh của Cocirc;ng ty: Nhập khẩu vagrave; Phacirc;n phối độc quyền caacute;c sản phẩm Baacute;nh, Kẹo cao cấp tại Việt Nam.nbsp; Sản phẩm của Cocirc;ng ty hiện được phacirc;n phối trecirc;n toagrave;n quốc thocirc;ng qua hệ thống caacute;c NPP, caacute;c siecirc;u thị Metro, Big C, Sagrave;i gograve;n Corp, Intimex, Fivimart, Harpro ... vagrave; hệ thống NV baacute;n hagrave;ng trực tiếp của Cocirc;ng ty.nbsp; nbsp;/p p nbsp;/p p Với mục tiecirc;u tập trung phaacute;t triển thị trường Miền Nam, từ thaacute;ng 07 năm 2007 Cocirc;ng ty chiacute;nh thức mở chi nhaacute;nh phiacute;a nam với tecirc;n: Cocirc;ng ty cổ phần SUNHOUSE Miền nam. Hệ thống phacirc;n phối sản phẩm của Cocirc;ng ty Hoagrave;ng Mai coacute; mặt tại tất cả caacute;c Tỉnh thagrave;nh trecirc;n cả nước với đội ngũ nhacirc;n viecirc;n hugrave;ng hậu xấp xỉ 350 người./p p nbsp;/p p Sao Kim được mời tư vấn vagrave; phaacute;t triển hệ thống website giới thiệu vagrave; quảng baacute; higrave;nh ảnh của Hoagrave;ng Mai Foods.nbsp; Tham khảo về website tại địa chỉ:/p p a href"http://www.hoangmaifoods.vn "www.hoangmaifoods.vn /a/p

CÔNG TY TNHH TM&SX HOÀNG MAI (HOANGMAI FOOD) -

CÔNG TY TNHH TM&SX HOÀNG MAI (HOANGMAI FOOD) -

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?