Đội ngũ nhân sự

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Sao Kim tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho thương hiệu khách hàng.

 • Executive Director
 • Account Director
 • Account Manager
 • Design Manager
 • Associate Design Manager
 • Design Manager
 • Account Executive
 • Copywriter
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Senior Creative Designer
 • MA, Copywriter
 • Copywriter
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Account Executive
 • Creative Designer
 • Creative Designer
 • Copywriter
 • Copywriter
 • Account Executive
 • Accountant
 • Marketing Executive
 • Ha-Acc
 

Gửi yêu cầu tư vấn 0964.699.499

Quý khách muốn liên hệ với Sao Kim tại đâu?

Đặt lịch làm việc 0964.699.499

Thời gian cuộc hẹn:

Địa điểm cuộc hẹn tại văn phòng: