VIỆT PHÚ HƯNG

Đặt tên công ty và thiết kế thương hiệu bán lẻ

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc đặt tên công ty và thiết kế thương hiệu cho một doanh nghiệp mới, hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng tại Bắc Ninh.  

Ý nghĩa tên thương hiệu: Trong tên gọi Việt Phú Hưng, Phú Hưng có nghĩa là giầu có và thịnh vượng. Việt là Việt Nam, là nguồn gốc và bản sắc Việt của thương hiệu. Ngoài ra, Việt cũng là tên của Chủ doanh nghiệp. Việt Phú Hưng vừa thể hiện mong muốn, cam kết, đích đến của doanh nghiệp vừa thể hiện niềm tự hào, bản sắc thương hiệu Việt Nam.

VIỆT PHÚ HƯNG - Đặt tên công ty và thiết kế thương hiệu bán lẻ

VIỆT PHÚ HƯNG - Đặt tên công ty và thiết kế thương hiệu bán lẻ

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí