SAO KIM HCMC OFFICE

Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

Trên tổng diện tích 150m2, Sao Kim đã thiết kế một không gian văn phòng vừa đảm bảo tính sáng tạo vừa đảm bảo công năng nhưng cũng nhất quán về bản sắc thương hiệu.

Thiết kế văn phòng theo nhận diện thương hiệu:

Thiết kế văn phòng theo định hướng nhận diện thương hiệu từ màu sắc, hình khối cho đến việc chú trọng đến tính bản sắc riêng của doanh nghệp giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, đối tác và khẳng định dấu ấn văn hóa công ty, tăng mức độ kết nối giữa các thành viên với nhau và giữa cá nhân với tổ chức.

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

SAO KIM HCMC OFFICE - Dự án thiết kế nhận diện văn phòng của Sao Kim tại TP HCM

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí