MARITIME BANK AMC

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Maritime Bank AMC .  Maritime Bank AMC  là mô hình công ty TNHH một thành viên do Maritime Bank là chủ sở hữu, nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của Maritime Bank, làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính Ngân hàng.

Sao Kim hợp tác với Maritime Bank để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản.

MARITIME BANK AMC -

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí