COSIANA

Tái thiết kế thương hiệu cho khách sạn 3 sao COSIANA

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu mới cho khách sạn 3* Prince. Công việc bao gồm từ đặt tên, sáng tác slogan và biểu tượng mới cho khách sạn.

Thách thức: 
Khách sạn 3* Prince cần một cái tên mới để tránh khỏi những thiệt hại do nhầm lẫn vì trùng tên với một số khách sạn 2* khác ngay gần địa điểm của mình. Mặt khác đây cũng là cơ hội để khách sạn làm mới mình thông qua một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Giải pháp:
Sau khi phân tích cạnh tranh, chúng tôi quyết định sử dụng thông điệp “sự ấm áp thân thiện” và “đậm nét Á Đông” để tiến hành việc đặt tên. Cosiana được chọn vì truyền tải xuất sắc thông điệp này. Xuất phát từ “Cosy - ấm cúng, thân mật” và “Asia – Á châu”. Cosiana tạo ra một từ mới hoàn toàn dễ nhớ, giầu âm điệu, có khả năng bảo hộ nhãn hiệu và đặc biệt giầu ý nghĩa để truyền thông.
 

COSIANA - Tái thiết kế thương hiệu cho khách sạn 3 sao COSIANA

COSIANA - Tái thiết kế thương hiệu cho khách sạn 3 sao COSIANA

COSIANA - Tái thiết kế thương hiệu cho khách sạn 3 sao COSIANA

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí